Dagfjärilar Däggdjur Insekter Övrigt Utländska foton Länkar Gästbok


Fåglar och fågelbilder på Vingspann.se


Jag bakom kameran heter Jan Larsson och bor i Marbäck i Västergötland.
På denna hemsida lägger jag ut mina bilder på de fåglar jag ser i Sverige.
Ibland även andra djur såsom insekter, däggdjur samt växter.
Alla sidor inklusive bilder, Jan Larsson©
.

Nya bilder och filmer:
 

2024-05-26
Rördrom

2024-05-03
Brun glada
Gråkråka
Rödräv

2024-04-30
Blåhake
Svartvingad glada
Fasan

2023-12-09
Skärsnäppa

2023-12-02
Sidensvans

2023-11-13
Eremitibis
 

 

Kontakt                                                                                  www.vingspann.se                                          Alla sidor inklusive bilder,  Jan Larsson©
 
Galleri:
 
A
Aftonfalk
Alfågel
Alkekung
Amerikansk bläsand
Amerikansk kopparand
Amerikansk kricka

Amerikansk sjöorre
Amurbuskskvätta
Azurmes

B
Backsvala
Baltimoretrupial
Bergand
Bergfink
Berglärka
Bergstaigasångare
Bergsångare
Berguv
Bivråk
Biätare

Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåkråka
Blåmes
Blåstjärt
Blåvingad årta
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brandkronad kungsfågel
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Bronsibis
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brunsångare
Brunsiska
Brushane
Buskskvätta

Busksångare
Bändelkorsnäbb

C
Citronärla

D 
Dalripa
Dammsnäppa
Domherre
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärgkanadagås
Dvärgmås
Dvärgsparv


E 
Ejder
Enkelbeckasin
Entita

Eremitibis

F 
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna

Fjällgås
Fjällabb
Fjällpipare
Fjällripa
Fjällvråk

Flodsångare
Forsärla
Fältpiplärka
G
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Grågås x Kanadagås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråkråka
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut

Gräsand
Gräshoppsångare
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulhämpling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök

Göktyta

H
 
Halsbandsflugsnappare
Havssula
Havstrut
Havsörn
Hedpiplärka
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Härmsångare

Höksångare
Hökuggla

I
Ismås
Iberisk gransångare

J
Jaktfalk
Jorduggla
Järnsparv
Järpe


K 
Kaja
Kanadagås
Kaspisk trut
Kattuggla

Kejsarörn
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Kohäger

Koltrast
Kornknarr
Kornsparv
Korp
Korttålärka
Kricka
Kungsfiskare
Kungsfågel

Kungsfågelsångare
Kungsörn
Kustlabb
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare


L 
Ladusvala
Lappmes
Lappsparv
Lappuggla
Lavskrika
Ljungpipare
Lundsångare
Lärkfalk
Lövsångare
M
Mandarinand
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre skrikörn
Mindre strandpipare
Mindre sångsvan
Mongolpiplärka
Morkulla
Mosnäppa
Myrsnäppa
Myrspov

N
Natthäger
Nattskärra
Nilgås
Nunnestenskvätta
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka


O 
Ormvråk
Orre
Ortolansparv

P
Pilfink
Pilgrimsfalk
Praktejder
Prutgås
Prärielöpare
Pungmes

R 
Rallhäger
Rapphöna
Ringand
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Roskarl
Rostgumpsvala
Rubinnäktergal
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödhalsad gås
Rödhuvad dykand
Rödhuvad törnskata
Rödspov
Rödstjärt
Rödstrupig piplärka
Rödvingetrast
Rördrom

Rörhöna
Rörsångare
S 
Salskrake
Sammetshätta
Sandlöpare
Sandtärna
Sibirisk järnsparv
Sibirisk tundrapipare
Sidensvans
Silkeshäger
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skedstork
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skäggtärna
Skärfläcka
Skärpiplärka

Skärsnäppa
Slaguggla
Smalnäbbad simsnäppa
Smådopping
Småfläckig sumphöna
Smålom
Småskrake
Småsnäppa
Småspov
Småtärna
Snatterand
Snögås
Snösiska
Snösparv
Sommargylling
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spetsbergsgås
Spetsstjärtad duva
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits

Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlabb
Storlom
Stormfågel
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stripgås
Strömstare
Stäpphök
Stäppörn
Större gulbena
Större hackspett
Större korsnäbb
Större piplärka
Större skrikörn
Större strandpipare
Större turturduva
Svart rödstjärt
Svartand
Svartbent strandpipare
Svarthakad buskskvätta
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthalsad trast
Svarthuvad mås
Svarthätta
Svartkråka
Svartmes
Svartnäbbad islom

Svartpannad törnskata
Svartsnäppa
Svarttärna

Svartvingad glada
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
T 
Tajgasångare
Talgoxe
Tallbit
Tallsparv
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tereksnäppa
Tjockfot
Tjäder
Tofslärka
Tofsmes
Tofsvipa
Toppskarv
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Tretåig hackspett
Tretåig mås
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädlärka
Trädpiplärka
Trädgårdsträdkrypare
Tundrasädgås
Turkduva
Turturduva
Tuvsnäppa
Tärnmås
Törnskata
Törnsångare


V 
Varfågel
Vattenpiplärka
Vattenrall
Videsparv
Vigg
Vinterhämpling
Vit stork
Vitgumpad buskskvätta
Vitgumpsnäppa
Vitkindad gås
Vitnackad svärta
Vitnäbbad islom
Vitryggig hackspett
Vittrut
Vitvingad trut


Å 
Årta

Ä
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

Ö 
Ökenpipare
Ökenstenskvätta

Övrigt:
Alkonblåvinge
Almsnabbvinge
Amiralfjäril
Apollofjäril
Aspfjäril
Aurorafjäril
Bibagge
Bredbrämad bastardsvärmare
Citronfläckad kärrtrollslända
Dårgräsfjäril
Eldsnabbvinge
Fjällgräsfjäril
Griptångsflickslända
Grönfläckig vitfjäril
Grönsnabbvinge
Hagtornsfjäril
Karminspinnare
Kartfjäril
Krusbärsmätare
Kålfjäril
Ljusgul höfjäril
Kungstrollslända
Körsbärsfuks
Makaonfjäril
Metalltrollslända
Mindre påfågelspinnare
Mindre tåtelsmygare
Osorterade dagfjärilar
Rödfransad björnspinnare
Rödgul höfjäril
Silversmygare
Sorgmantel
Större dagsvärmare
Svartfläckad blåvinge
Sälgskimmerfjäril
Tistelfjäril
Tosteblåvinge
Violett guldvinge
Vitflackat hedfly
Väpplingblåvinge

Växter