Övrigt


Lönn i höstskrud
Röd måne

Albrunna

En


Kometen PanSTARRSSkogsödlaJupiterSkandinaviens näst största myrstack?, Liared


Groda


MånenSaturnus