www.vingspann.se

Sjöorre/Common Scoter
Melanitta nigra
© 
Foto: Jan Larsson


 

Södra Säm, Västergötland, maj 2004