www.vingspann.se

Skärfläcka/Avocet
Recurvirostra avosetta
© 
Foto: Jan Larsson


 
Eckels Udde, Öland, maj 2006
 
 
 
 
 

Getterön, Halland, maj 2004