www.vingspann.se

Kolfjäril

© 
Foto: Jan Larsson


 

Marbäck, Västergötland, juli 2008