www.vingspann.se

Amiralfjäril

© 
Foto: Jan Larsson


 

Finnekumla, Västergötland, juni 2014