www.vingspann.se

Slaguggla / Ural Owl
Strix uralensis
© 
Foto: Jan Larsson


 
Västra Ringvägen, SO Borgunda, Västergötland, januari 2012