www.vingspann.se

Grågås x Kanadagås/Greylag Goose x Canada Goose
Anser anser x Branta canadensis
© 
Foto: Jan Larsson


 
Vädersholm, Mogden, Västergötland, maj 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsundsholm, Västergötland, mars 2008
 
 
 
 
 

Marbäck, Västergötland, april 2005

 
 
 

 

 

 ...och en avvikande kanadagås