www.vingspann.se

Spillkråka/Black Woodpecker
Dryocopus martius
© 
Foto: Jan Larsson


 
Beijershamn, Öland, maj 2023
 
 
 
 
 
Kroken, Västergötland, december 2012
 
 
 
 
 
Falsterbo, Skåne, september 2008
 
 
 
 
 
Marbäck, Västergötland, mars 2008
 
 
 
 
 

Hjortsbacka, Marbäck, Västergötland, juni 2007