www.vingspann.se

Svarttärna/Black Tern
Chlidonias niger
© 
Foto: Jan Larsson


 
Fläcksjön, Västmanland, juni 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hornborgasjön, Västergötland, maj 2005