www.vingspann.se

Tundrasädgås/Bean Goose
Anser fabalis rossicus
© 
Foto: Jan Larsson


 

Kanadagås i mitten, Trandansen, Hornborgasjön, Västergötland, maj 2004