Övrigt

Fjädergräs, Nolgården Näs naturreservat juli 2017


Röd måne

Albrunna

En


Kometen PanSTARRSSkogsödlaJupiterSkandinaviens näst största myrstack?, Liared


Groda


MånenSaturnus