Övrigt

Sileshår, Dillö, Västergötland juni 2017
Fjädergräs, Nolgården Näs naturreservat juli 2017
Röd måne

Albrunna

En


Kometen PanSTARRSSkogsödlaJupiterSkandinaviens näst största myrstack?, Liared


Groda


MånenSaturnus